PARTNERZY

DR ZBIGNIEW DŁUGOSZ

PARTNER, RADCA PRAWNY

Publikacje:

  1. Zbigniew Długosz, Michał Ankus, Maksymalne pozaodsetkowe koszty kredytu dla umów o kredyt konsumencki zawartych w okresie obowiązywania szczególnych rozwiązań związanych z COVID-19, Monitor Prawniczy, 23/2020

  2. Z. Długosz (współautor), Identyfikacja i uwierzytelnienie w usługach elektronicznych – Przewodnik, Warszawa 2020

  3. Zbigniew Długosz, Cywilnoprawne skutki milczącego uznania reklamacji, Przegląd Prawa Handlowego, Warszawa 2019​

  4. Zbigniew Długosz, Przetwarzanie danych osobowych przez dostawców usług płatniczych, Monitor Prawa Bankowego, nr 7-8/2019

  5. Zbigniew Długosz, Obowiązek działania zgodnie z najlepiej pojętym interesem klientów w świetle pozycji prawnej agenta ubezpieczeniowego [w:] O dobre prawo dla ubezpieczeń. Księga jubileuszowa Profesora Eugeniusza Kowalewskiego, Toruń 2019

  6. Z. Długosz (współautor), Forma czynności prawnej dokonanej odręcznym podpisem biometrycznym,Przegląd Prawa Handlowego, 7/2018

  7. Z. Długosz (współautor), Dysponowanie danymi z rachunku w świetle prawa przenoszenia danych i regulacji usługi dostępu do informacji o rachunku, Monitor Prawa Bankowego 5/2018

  8. Z. Długosz, Obowiązek określenia wymagań i potrzeb klienta oraz jego granice [w:] Dystrybucja usług ubezpieczeniowych. Wybrane zagadnienia prawne, red. B. Gnela, M. Szaraniec, Difin 2017.

  9. Z. Długosz, Odpowiedzialność za nieautoryzowane transakcje w dyrektywie PSD II, Monitor Prawa Bankowego, nr 7-8/2017

  10. Z. Długosz, Ograniczenia swobody umów w kształtowaniu stosunku ubezpieczenia na cudzy rachunek, Wolters Kluwer, Warszawa 2017

  11. Z. Długosz, Niedozwolone postanowienia umowne w umowach ubezpieczenia [w:] Kierunki rozwoju ubezpieczeń gospodarczych w Polsce. Wybrane zagadnienia prawne, red. B. Gnela, M. Szaraniec, Difin 2013

  12. Z. Długosz, Opłaty związane ze świadczeniem usług płatniczych, Monitor Prawa Bankowego 2012, nr 7-8 (20-21)

  13. Z. Długosz, Umowa ubezpieczenia na cudzy rachunek a czynności brokerskie [w:] Ubezpieczenia gospodarcze. Wybrane zagadnienia prawne, praca zbiorowa, red. B. Gnela, Wolters Kluwer, Warszawa 2011

  14. Z. Długosz (współautor), Charakter prawny umowy ubezpieczenia, Edukacja prawnicza, wydanie elektroniczne, 2009

  15. Z. Długosz [w:] Logika. Testy i zadania, red. Z. Pinkalski, Wolters Kluwer, Warszawa 2007

5D3_2071 kopia.jpg
  • LinkedIn Ikona społeczna