WSPÓŁPRACOWNICY

ftl (1).jpg
  • LinkedIn Ikona społeczna
ftl (4).jpg
  • LinkedIn Ikona społeczna
Jan Ząbczyk

associate, prawnik

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Laureat kilkunastu konkursów i nagród prawniczych. Prowadzi indywidualne i grupowe kursy z prawa cywilnego. Posiada wieloletnie doświadczenie w doradztwie regulacyjnym, finansowym i transakcyjnym oraz obsłudze sektora FinTech.

 

Specjalizuje się w zakresie prawa regulacji rynków finansowych, prawa przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, prawa własności intelektualnej i nowych technologii oraz prawa cywilnego. Uczestniczył w szeregu postępowań licencyjnych przed Komisją Nadzoru Finansowego. Przeprowadzał badania due diligence oraz doradzał przy transakcjach M&A z udziałem podmiotów rynku finansowego. Uczestniczył również w projektach z obszaru prawa hazardowego.

 

Dodatkowo zajmuje się również doradztwem prawnym i biznesowym dla start-upów. Aktywnie działa w stowarzyszeniach i organizacjach wspierających rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności.

Obsługę prowadzi w języku polskim i angielskim

Marta Merta

junior associate, konsultant

Absolwentka politologii na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz studentka IV roku prawa na Wydziale Finansów i Prawa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

 

Posiada bogate doświadczenie w audycie dokumentacji i regulaminów instytucji finansowych.oraz we wdrażaniu w organizacjach przepisów dyrektywy PSD II. Była pracowniczka krajowej administracji skarbowej, gdzie zajmowała się rozliczeniami podatkowymi, egzekucją administracyjnoskarbową oraz czynnościami sprawdzającymi.

 

Specjalizuje się i praktykuje w zakresie prawa cywilnego, karnego, konsumenckiego oraz prawa przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu.

 

Obsługę prowadzi w języku polskim i angielskim