PODATKI I ZUS

NOWOCZESNE USŁUGI DORADZTWA  PODATKOWEGO

Rozwiązania przedstawiane przez zespół FinTaxLegal w ramach doradztwa prawnego obejmują również analizę prawnopodatkową, zapewniającą zabezpieczenie projektów biznesowych pod kątem ryzyk podatkowych już na etapie ich planowania. 

Eksperci FinTaxLegal na bieżąco monitorują praktykę decyzyjną oraz interpretacyjną organów skarbowych jak również orzecznictwo sądowe. Dzięki analizie legislacji prawnopodatkowej już na etapie projektów ustaw  jesteśmy w stanie przewidzieć kierunki zmian w przepisach obowiązującego prawa i przygotować naszych klientów z wyprzedzeniem na dynamicznie zmieniającą się rzeczywistość prawnopodatkową. Bierzemy pełną odpowiedzialność za nasze konkluzje oraz rozstrzygnięcia i pomagamy naszym Klientom podjąć optymalne decyzje biznesowe z uwzględnieniem kwalifikacji prawnopodatkowej.

WSPARCIE W ZARZĄDZANIU RYZYKIEM PODATKOWYM

Obserwowana w ostatnich latach aktywność legislacyjna oraz interpretacyjna prawa podatkowego sprzyja niepewności prawnej, a przez to wpływa na bieżącą działalność oraz na strategiczne decyzje podejmowane przez przedsiębiorstwa. Dzięki wieloletniemu praktycznemu doświadczeniu w zarządzaniu podatkami specjaliści FinTaxLegal wspierają klientów w identyfikacji ryzyk podatkowych i ich efektywnemu zabezpieczeniu.

Czynimy to przekładając język ustaw podatkowych z uwzględnieniem ich bieżącej interpretacji na praktyczne rozwiązania dostosowane do branży oraz rozmiaru organizacji.

Naszą ambicją jest pozostawanie z klientami w stałych relacjach, aby móc wspierać ich na bieżąco w trudnym zadaniu zarządzania ryzykiem podatkowym.

CENY TRANSFEROWE

Problematyka cen transferowych i transakcji dokonywanych pomiędzy podmiotami powiązanymi stanowi jeden z najczęstszych przedmiotów zainteresowania organów podatkowych w trakcie kontroli. Specjaliści FinTaxLegal pomagają w zidentyfikowaniu - czasem nieoczywistych – sytuacji, w których w grupach kapitałowych dochodzi do konieczności uwzględnienia problematyki rozliczeń z podmiotami powiązanymi. Nasz Zespół pomaga w przygotowaniu polityki ustalania cen transferowych oraz opracowując dokumentacje podatkowe dla zidentyfikowanych transakcji minimalizuje ekspozycję na ryzyko prawnopodatkowe. 

KONTROLE I POSTĘPOWANIA

Eksperci FinTaxLegal posiadają bogate doświadczenie w prowadzeniu postępowań podatkowych i oferują usługi doradztwa obejmujące: zastępstwo procesowe i reprezentowanie podatników oraz płatników w kontrolach i postępowaniach przed organami Krajowej Administracji Skarbowej i sądami administracyjnymi.

Jedną ze specjalizacji kancelarii są regulacje wynikające z Ordynacji podatkowej, której doskonała znajomość przekłada się nie tylko na praktyczne wsparcie dla klientów, ale również pozwala na prowadzenie działalności naukowo-dydaktycznej w zakresie procesowego prawa podatkowego. 

POSTĘPOWANIA ZUSOWSKIE

Eksperci FinTaxLegal posiadają bogate doświadczenie w prowadzeniu postępowań podatkowych i oferują usługi doradztwa obejmujące: zastępstwo procesowe i reprezentowanie podatników oraz płatników w kontrolach i postępowaniach przed organami Krajowej Administracji Skarbowej i sądami administracyjnymi.

Jedną ze specjalizacji kancelarii są regulacje wynikające z Ordynacji podatkowej, której doskonała znajomość przekłada się nie tylko na praktyczne wsparcie dla klientów, ale również pozwala na prowadzenie działalności naukowo-dydaktycznej w zakresie procesowego prawa podatkowego.