WSPÓŁPRACOWNICY

5D3_1956 kopia2.jpg
  • LinkedIn Ikona społeczna
MARTA MERTA

ASSOCIATE, PRAWNIK

Absolwentka prawa Instytutu Prawa w Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz politologii na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Specjalizuje się w zakresie prawa usług finansowych, w tym prawa bankowego oraz prawa usług płatniczych, a także prawa przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, prawa konsumenckiego oraz prawa nowych technologii.

 

Posiada bogate doświadczenie w doradztwie na rzecz instytucji finansowych, w szczególności w zakresie doradztwa regulacyjnego. Przeprowadzała liczne projekty na rzecz podmiotów rynku finansowego, w tym z zakresu wdrażania innowacyjnych usług finansowych, audytu dokumentacji i regulaminów, czy wdrażania w instytucjach finansowych przepisów dyrektywy PSD2 i dyrektyw AML. Uczestniczyła również w licznych postępowaniach przed Komisją Nadzoru Finansowego. 

 

Obsługę prowadzi w języku polskim i angielskim.