WSPÓŁPRACOWNICY

DR KATARZYNA KNAWA

COUNSEL, DORADCA PODATKOWY

Szkolenia i wystąpienia:
 1. "Vat w sektorze finansowym". Konferencja pt. „Efektywny System Podatkowy. Rozważania na kanwie Mirrlees Review” Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, grudzień 2019.

 2. "Prawo podatkowe". Wykłady dla aplikantów notarialnych pierwszego i drugiego roku w ramach aplikacji organizowanej przez Izbę Notarialną w Krakowie oraz w Rzeszowie, 2017-2019.

 3. "Podatek u źródła oraz ceny transferowe", szkolenia organizowane dla klientów PricewaterhouseCoopers Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., 2018-2019.

 4. "Zmiany podatku VAT 2019/2020 - split payment, matryca stawek, faktury i  Faktury VAT z uwzględnieniem split payment". Szkolenie dla podatników VAT. Zakopane, grudzień 2019.

 5. "Faktury VAT. Szkolenie dla podatników VAT". Kraków, październik 2019.

 6. "Ograniczony obowiązek podatkowy nierezydentów", VIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa Prawa Podatkowego "Współczesne problemy prawa podatkowego". Zakopane, październik 2019.

 7. "Procesy podatkowe w firmie", II Edycja Warsztatów dla klientów PricewaterhouseCoopers Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., czerwiec 2019.

 8. "Rozstrzyganie wątpliwości na korzyść podatnika: kryptowaluty – analiza przypadku". VII Ogólnopolska Konferencja Doktorantów i Doktorów Prawa Podatkowego. Zakopane 2018.

 9. "Wybrane zagadnienia z zakresu prawa finansowego, a w szczególności prawa bankowego i podatkowego" wykłady dla aplikantów komorniczych drugiego roku w ramach aplikacji organizowanej przez Izbę Komorniczą w Krakowie, 2018.

 10. "Ustawa o podatku od niektórych instytucji finansowych – analiza regulacji w kontekście art. 217 Konstytucji", VI Ogólnopolska Konferencja Doktorantów Prawa Podatkowego, Zakopane, październik 2017.

 11. "Pułapka zwolnienia podatkowego – model stosowania przepisów p.t.u., skutkujący minimalizacją problemów z opodatkowaniem usług finansowych", V Ogólnopolska Konferencja Doktorantów Prawa Podatkowego, Zakopane, październik 2016.

 12. "VAT taxation of Financial Services vs. Polish Consitutional Law". IV Międzynarodowe Seminarium Doktoranckie, Westfälische Wilhelms-Universität Münster, wrzesień 2016.

 13. "Przedmiotowe zwolnienie usług finansowych z p.t.u. w kontekście zasady określoności zobowiązania podatkowego", IV Ogólnopolska Konferencja Doktorantów Prawa Finansowego. Współczesne problemy prawa podatkowego. Zakopane, wrzesień 2015.

 14. "Neutralność podatku od towarów i usług w kontekście zasady określoności zobowiązania podatkowego", III Ogólnopolska Konferencja Doktorantów Prawa Finansowego. Współczesne problemy prawa podatkowego. Zakopane, październik 2014.

 15. "Financial services under VAT regime". III Międzynarodowe Seminarium Doktoranckie organizowanym przez Università di Bergamo oraz Johannes Kepler Universität Linz, Bergamo, Włochy, listopad 2012.

 16. "Strata podatkowa – analiza pojęcia na gruncie przepisów ustawy podatku dochodowym od osób prawnych", I Ogólnopolska Konferencja Doktorantów Prawa Finansowego. 20 lat podatków dochodowych w Polsce – problematyczne zagadnienia z orzecznictwa i praktyki organów podatkowych. Zakopane, kwiecień 2012.

FTL portret binzesowy (1).jpg
 • LinkedIn Ikona społeczna