WSPÓŁPRACOWNICY

DR KATARZYNA KNAWA

COUNSEL, DORADCA PODATKOWY

Publikacje:
  1. K. Knawa, Nowy system poboru podatku u źródła: suma wszystkich błędów, czyli o "uszczelnianiu" systemu podatkowego "dziurawymi" przepisami, Przegląd Podatkowy 2020 nr 1 (współautorstwo z dr Michałem Wilkiem, Uniwersytet w Łodzi).

  2. K. Knawa, Metodologia interpretacji przepisów ustawy o podatku od towarów i usług dotyczących usług finansowych. Analiza zakresu przedmiotu oraz podmiotu opodatkowania, Przegląd podatkowy 2018 nr 5.

  3. K. Knawa, Outsourcing w działalności banków w kontekście orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości UE i interpretacji art. 43 ust. 13 ustawy o podatku od towarów i usług". Kwartalnik Prawa Podatkowego 2015 nr 2.

  4. K. Knawa, Zasada określoności zobowiązania podatkowego jako postulat nauki i wymóg prawny, Toruński Rocznik Podatkowy 2014.

  5. K. Knawa, Glosa do wyroku WSA w Szczecinie z 23 września 2010 r., sygn. I SA/Sz 516/10". Przegląd Orzecznictwa Podatkowego Zeszyt 5/2014.

FTL portret binzesowy (1).jpg
  • LinkedIn Ikona społeczna