OBSŁUGA PRAWNA

DORADZTWO TRANSAKCYJNE

Zespół FinTaxLegal zapewnia kompleksową obsługę zarówno zmian właścicielskich (fuzje i przejęcia), jak i wszelkich form pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania. Oferujemy przeprowadzanie badań due dilligence, w tym specjalistycznych analiz celowanych oraz opracowywanie i negocjowanie umów. Unikalna metodologia analityczna FinTaxLegal pozwala przyspieszyć i ułatwić zapoznanie się z efektem badania kontrahenta dzięki zapewnieniu skoncentrowanego raportu końcowego, w miejsce zwykle zbędnie rozbudowywanych treści opisowych. Doświadczenie zdobyte przez prawników FinTaxLegal m.in. przy obsłudze największych transakcji na polskim rynku usług płatniczych i FinTech jest gwarancją sprawnego i bezpiecznego przebiegu kontraktowania.

SPORY

SĄDOWE 

Zespół FinTaxLegal posiada wieloletnie doświadczenie w reprezentowaniu klientów w postępowaniach przed sądami powszechnymi. Prawnicy FinTaxLegal uczestniczyli w licznych prestiżowych sprawach z wielomilionowymi wartościami przedmiotu sporu. Wysoką skuteczność w reprezentowaniu klientów osiągają nie tylko dzięki wykonywaniu bardzo wnikliwych analiz i opracowywaniu autorskich, dedykowanych strategii procesowych, ale też dzięki umiejętnościom miękkim, również niezastąpionym na sali rozpraw. Usługi świadczone przez FinTaxLegal obejmują zarówno prowadzenie sporów na rynku usług finansowych, gdzie prawnicy FinTaxLegal reprezentują instytucje finansowe lub ich klientów, jak i prowadzenie sporów ogólnogospodarczych.

WDROŻENIA PRAWNO REGULACYJNE

Jedną ze specjalności FinTaxLegal jest umiejętność poruszania się w rzeczywistości biznesowej wysoce regulowanych rynków produktów i usług. Eksperci FinTaxLegal posiadają doświadczenie we współtworzeniu unikatowych i innowacyjnych usług finansowych przez banki, instytucje płatnicze i finansowe oraz podmioty prowadzące działalność w reżimie prawnym ustawy o grach hazardowych. Zespół FinTaxLegal posiada również doświadczenie w doradztwie dotyczącym  działalności gospodarczej regulowanej jednocześnie przez przepisy wielu jurysdykcji krajowych oraz podlegających pod nadzór sprawowany jednocześnie przez kilka organów regulacyjnych. Wyniki naszych prac i przygotowywane przez nas dokumenty są syntetyczne i wprost adresują wszystkie najważniejsze zagadnienia i problemy.

PRAWO KONKURENCJI

Prawnicy FinTaxLegal posiadają wieloletnie doświadczenie w doradzaniu i reprezentowaniu klientów w sprawach dotyczących prawnokonkurencyjnych aspektów prowadzenia działalności gospodarczej. Z uwagi na to, że zespół FinTaxLegal tworzą osoby posiadające wiedzę i wykształcenie ekonomiczne jesteśmy w stanie zaoferować naszym klientom nowoczesną i kompleksową obsługę nawet najbardziej skomplikowanych spraw, wymagających szerszego niż tylko prawnicze spojrzenia na dane zagadnienia.
Z naszych usług korzystają klienci należący do tradycyjnych sektorów dóbr i usług materialnych ale przede wszystkim Ci prowadzący działalność na rynkach nowych i zdematerializowanych technologii. FinTaxLegal posiada bowiem unikalne doświadczenie doradzania na rynkach zupełnie nowych usług i technologii zarówno w warunkach ich powstawiania, dojrzewania jak i wprowadzania na nie skomplikowanych instrumentów regulacji sektorowej.

DANE

OSOBOWE

Problematyka danych osobowych jeszcze nigdy nie miała tak istotnego znaczenia dla biznesu, a należy spodziewać się, że w dobie gospodarki opartej na informacji znaczenie to będzie tylko rosnąć. Niezależnie od rozmiarów i branży błąd na etapie kształtowania procesów i opracowywania dokumentacji przetwarzania może narazić wykonywaną działalność na ryzyka finansowe i refutacyjne. Zespół FinTaxLegal współpracuje z naszymi klientami przy zapewnianiu zgodności ich rozwiązań biznesowych z przepisami o ochronie danych osobowych, w szczególności z przepisami RODO. Unikatowe połączenie dogłębnej znajomości tych przepisów ze znajomością regulacji usług finansowych pozwala ekspertom FinTaxLegal oferować w szczególności kompleksowe podejście do tematyki ochrony danych w branżach regulowanych, w których poza ogólnymi regulacji RODO niezbędne jest uwzględnienie również właściwych regulacji sektorowych, a niejednokrotnie także tajemnic zawodowych.

eCOMMERCE

FinTaxLegal szczególnie silne związane jest z obsługą przedsiębiorców prowadzący swoją działalność w Internecie. Eksperci FinTaxLegal posiadają bogate doświadczenie w zakresie wsparcia w tworzeniu i rozwijaniu działalności na rynku e-commerce. Obejmuje ono nie tylko współpracę z szerokim wachlarzem dostawców towarów i usług w Internecie, ale również obsługę rozbudowanych platform e-commerce, w tym przedsiębiorców wiodących w swoich branżach. Nasze usługi obejmują swoim zakresem  pełny prawny, regulacyjny oraz podatkowy aspekt prowadzenia działalności w tym niezwykle konkurencyjnym środowisku. Obok opracowywania tradycyjnej dokumentacji kontraktowej uwzględniającej wymogi prawne (aspekt compliance), doradzamy również jak wykorzystać możliwości prawne i biznesowe stwarzane przez nowe regulacje krajowe i unijne. Dzięki takiemu podejściu niejednokrotnie mamy przyjemność obserwować rozwój naszych klientów od fazy start-up do spółek z wielomilionowym kapitałem.