PARTNERZY

DR KONRAD STOLARSKI

PARTNER, RADCA PRAWNY

Szkolenia i wystąpienia:

​​

 1. "Unijny proces legislacyjny", szkolenie dla pracowników polskiego nadzorcy bankowego, online, wrzesień 2020

 2. "Wnioski i wytyczne EBA a wyzwania AML w dobie digitalizacji świata finansów", wystąpienie w ramach Digital Banking Academy zorganizowanej przez Związek Banków Polskich, Warszawa, marzec 2020

 3. "Środki bezpieczeństwa finansowego AML a przetwarzanie danych osobowych", Konferencja Naukowa Schola Legem: "RODO w kontekście najnowszych regulacji unijnych", Kraków, grudzien 2019

 4. "Działalność ustawodawcza i nadzorcza jako sposób kontrolowanej integracji kryptowalut i technologii blockchain", I Konferencja Naukowej „Inwestycje Alternatywne”, Lublin, listopad 2019

 5. „AML vs RODO. Weryfikacja klientów po wejściu w życie ustawy sektorowej RODO”, Praktyczne aspekty wdrażania wymogów AML w instytucjach finansowych, MMConferences S.A., Warszawa, Październik 2019

 6. "Prawnopodatkowe implikacje kwalifikacji czynności z zakresu obsługi instrumentów płatniczych", II Ogólnopolska Konferencja Naukowa Prawa Podatkowego, "Prawo podatkowe w systemie prawa. Międzygałęziowe związki norm i instytucji prawnych, Kraków, czerwiec 2019

 7. "Usługi zaufiania i identyfikacja elektroniczna", szkolenie dla radców prawnych polskiego nadzorcy bankowego, Stara Wieś, czerwiec 2019

 8. "Split payment VAT collection mechanisms and their potential impact on the EU market of payment technologies and services", MIC Conference 2019 Managing Geostrategic Issues, Opatija, Chorwacja, maj 2019

 9. "Prawne aspekty komercyjnego wykorzystania sztucznej inteligencji", wystąpienie w ramach Warsztatów technologicznych, "Wykorzystanie sztucznej inteligencji w obsłudze klienta", Warszawa, marzec 2019

 10. "Integralność danych w technologii blockchain a ramy prawne jej stosowania w praktyce bankowej", wystąpienie w ramach Digital Banking Academy zorganizowanej przez Związek Banków Polskich, Warszawa, marzec 2019

 11. "Money Talks: Blockchain's impact on business and finance​", wystąpienia panelowe na konferencji Chartered Institute of Management Accountants, Kraków, luty 2019

 12. "Prawnopodatkowe problemy opodatkowania własności wirtualnej", IV Wrocławska Międzynarodowa Konferencja Prawa Finansowego i Finansów Publicznych „Regulacje prawa finansów publicznych a rozwój gospodarczy”, Wrocław, listopad 2018

 13. „Nowa ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu”, szkolenie dla podmiotu z sektora obrotu metalami szlachetnymi, Warszawa, lipiec 2018

 14. „Raportowanie transakcji finansowych zgodnie z wymogami AML”, Zarządzanie transakcjami w instytucjach finansowych pod reżimem AML, MMConferences S.A., Warszawa, kwiecień 2018

 15. „Licencjonowanie Fintech”, PSD-2-GO, Warsztaty dla profesjonalistów Fintech, Warszawa, grudzień 2017

 16. „Dostęp do rachunku płatniczego przez TPP”, „Kluczowe wątpliwości Dyrektywy PAD”, Schematy i rachunki płatnicze w świetle nowych regulacji, MMConferences S.A., Warszawa, wrzesień 2017

 17. „AML and the world of virtual currencies. The crack in the door to regulatory supervision in the EU?”, Legal regulations of the blockchain technology and digital currencies in the world, Blockchain Technology Center Uczelnia Łazarskiego, Warszawa, maj 2017

 18. „Relacje między TPP a bankami w świetle prawa konkurencji”, Rynek Usług Płatniczych w świetle Dyrektywy PSD2, MMConferences S.A., Warszawa, czerwiec 2017

 19. „Możliwości międzynarodowej ekspansji w UE dla pośredników ubezpieczeniowych”, Dystrybucja ubezpieczeń po implementacji IDD, MM Conferences S.A., Warszawa, czerwiec 2017

 20. „Schematy płatnicze”, Rachunki podstawowe i schematy płatnicze w świetle najnowszych regulacji, Warszawa, maj 2017

 21. „Aktualne zmiany w prawie usług płatniczych. Dyrektywa PAD.”, seminarium nt. nowelizacji ustawy o usługach płatniczych i PSD II, ISPB, Warszawa, kwiecień 2017

 22. „Fintech meets competition. Zagadnienia prawa konkurencji i przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji”, Serwisy transakcyjne i działalność TPP w świetle dyrektywy PSD II, MM Conferences S.A., Warszawa, luty 2017.

 23. „Uznanie platform wymiany walut wirtualnych i dostawców kont waluty wirtualnej za podmioty zobowiązane”, Zarządzanie ryzykiem wyłudzeń nadużyć i fraudów finansowych, MM Conferences S.A., Warszawa, listopad 2016

 24. „Warunki do rozwoju płatności mobilnych w PSDII branża telekomunikacyjna”, Problematyka Usług Płatniczych w branży telekomunikacyjnej, MM Conferences S.A., Warszawa, wrzesień 2016.

 25. „Rachunki bankowe. Nadchodzące zmiany i bieżące problemy”, ISPB, Warszawa, maj 2016

 26. „Payment Services Directive II”, szkolenie wewnętrzne dla podmiotu sektora bankowego, listopad 2015

 27. „Regulacja nowych form działalności kantorowej", Inteligentna i zrównoważona gospodarka sprzyjająca włączeniu społecznemu – wyzwania dla systemów prawnych Unii Europejskiej i państw członkowskich, Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Gródek n/Dunajcem, maj 2015

 28. „Ochrona środowiska a rynek wewnętrzny Unii Europejskiej oraz unijne prawo ochrony konkurencji”, Wykłady dla podmiotu z sektora administracji publicznej, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, marzec 2015.

 29. „Effect on trade concept in EU competition law and the application of art. 101 and 102 of the Treaty by state competition authorities - reflections on the UOKiK President decision of November 23rd 2010 regarding the alleged DVB-H services cartel”, Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Kraków, styczeń 2011

 30. „Zarys problematyki statusu prawnego mediacji oraz zawodu mediatora w prawie polskim z perspektywy prawa unijnego”, Jagiellońskie Dni Mediacji, Kraków, maj 2010

5D3_1886 kopia.jpg
 • LinkedIn Ikona społeczna