PARTNERZY

DR KONRAD STOLARSKI

PARTNER, RADCA PRAWNY

Publikacje:
 1. K. Stolarski (współautor), Ustawa o usługach płatniczych. Komentarz [w:] K. Osajda (red. serii), J. Dybiński (red. tomu), Ustawa o usługach płatniczych. Komentarz Warszawa 2022.

 2. K. Stolarski (współautor), "Hedging of price elements - regulatory and tax considerations". Kwartalnik Prawa Podatkowego 2020 nr 1.

 3. K. Stolarski, Prawnopodatkowe aspekty tokenizacji prawa własności, [w:] A. Kaźmierczyk, E. Badura (red.), Własność lokali. Teraźniejszość i perspektywy, Warszawa 2020 

 4. K. Stolarski (współautor), Identyfikacja i uwierzytelnienie w usługach elektronicznych – Przewodnik, Warszawa 2020

 5. K. Stolarski, Split Payment VAT Collection Mechanisms and Their Impact on the EU Market of Payment Technologies and Services, [w:] S. Sedmak, S. Laporšek, M. Nahitgal (red.), MIC 2019: Managing Geostrategic Issues, Koper 2019

 6. K. Stolarski, Etyka i sprawiedliwość w prawie podatkowym w dobie ograniczania luki podatkowej oraz BigTech, [w:] A. Franczak, A. Kaźmierczyk (red.), Prawo podatkowe w systemie prawa. Międzygałęziowe związki norm i instytucji prawnych, Warszawa 2019

 7. K. Stolarski, Interpretowanie polskich przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu w kontekście RODO, Monitor Prawa Bankowego,  nr 07-08/2019

 8. K. Stolarski, Prawny i podatkowy status walut wirtualnych w kontekście wprowadzenia do prawa polskiego definicji legalnej waluty wirtualnej, Monitor Podatkowy, 09/2018

 9. K. Stolarski (współautor), Forma czynności prawnej dokonanej odręcznym podpisem biometrycznym, Przegląd Prawa Handlowego, 7/2018

 10. K. Stolarski, Bank account infrastructure as an indispensable means to provide financial services - the essential facilities doctrine revisited, European Competition Law Review 39, Issue 3/2018

 11. K. Stolarski, Transgraniczne świadczenie usług płatniczych w państwach członkowskich UE i EOG, Monitor Prawa Bankowego nr 7-8/2017 

 12. K. Stolarski, Zakaz nadużywania pozycji dominującej na rynkach telekomunikacyjnych w prawie Unii Europejskiej, Warszawa 2015

 13. K. Stolarski, Glosa do wyroku Sądu Unii Europejskiej z dnia 15 grudnia 2010 r., T-141/08 E.ON. Energie, Lex/el. 2012

 14. K. Stolarski, Fines for the lack of cooperation within antitrust proceedings – the ultimate weapon for antitrust authorities?, Yearbook of Antitrust and Regulatory Studies 2011, nr 4(5)

 15. K. Stolarski, Glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości z dnia 8 lipca 2010 r., C-171/08 Portugal Telecom, Lex/el. 2010

 16. K. Stolarski (współautor), Mediacja konkursowa ICC, ADR Arbitraż i Mediacja nr 4 (8) 2009

5D3_1886 kopia.jpg
 • LinkedIn Ikona społeczna