PARTNERZY

DR KONRAD STOLARSKI

PARTNER, RADCA PRAWNY

Partner, radca prawny, doktor nauk prawnych i wykładowca w Kolegium Ekonomii Finansów i Prawa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, stypendystą naukowym Universitat Internacional de Catalunya, członkiem Polskiego Stowarzyszenia Prawa Europejskiego oraz laureatem polskich i międzynarodowych konkursów za działalność prawniczą i naukową.  Posiada wieloletnie doświadczenie w reprezentowaniu klientów przed organami administracyjnymi oraz sądami powszechnymi i administracyjnymi, w tym w postępowaniach o charakterze transgranicznym. Prawnik rekomendowany w międzynarodowych rankingach  Legal500 (2021 oraz 2022) w kategorii banking and finance oraz Chambers Fintech (2022). 

Doradzał w szeregu projektów o charakterze wielojurysdykcyjnym, podlegających jednocześnie pod różne krajowe i międzynarodowe porządki prawne oraz współuczestniczył w procesie legislacyjnym na etapie tworzenia ustaw kluczowych dla rynku finansowego.  Od wielu lat ekspert prawny polskich i zagranicznych instytucji płatniczych i finansowych oraz ich organizacji branżowych. Koordynator prac grupy roboczej ds. cyfryzacji bankowości korporacyjnej w ramach Forum Technologii Bankowych działającym przy ZBP, a także członek grupy roboczej ds. rejestrów rozporoszonych i blockchain przy Ministerstwie Cyfryzacji oraz grupy roboczej ds. sztucznej inteligencji (GRAI) przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Specjalizuje się i praktykuje w zakresie prawa regulacji rynków finansowych i prawa nowych technologii, prawa konkurencji, prawa podatkowego oraz problematyki prania pieniędzy i finansowania terroryzmu.  

Obsługę prowadzi w języku polskim, angielskim i hiszpańskim.

5D3_1886 kopia.jpg
  • LinkedIn Ikona społeczna