WSPÓŁPRACOWNICY

JAN ZĄBCZYK

SENIOR ASSOCIATE, PRAWNIK

Szkolenia i wystąpienia:
  1. "Cyfryzacja postępowań sądowych, w tym e-doręczenia" Szkolenie dla podmiotu sektora bankowego. Instytut Szkoleń Prawa Bankowego, online, lipiec 2021.

  2. "Usługi zaufania i identyfikacja elektroniczna - gdzie jesteśmy i co jeszcze przed nami?". Banking Tech & Security, czerwiec 2021.

  3. "Praktyka zawierania umów outsourcingowych w działalności banków i dostawców usług płatniczych z uwzględnieniem nowych wytycznych EBA (EBA/GL/2019/02)", Instytut Szkoleń Prawa Bankowego, listopad 2020.

  4. "Bankowy atlas chmur - outsourcing w kontekście najnowszych wytycznych organów nadzoru", Banking Tech & Security, październik 2020.

  5. "Praktyka zawierania umów outsourcingowych w działalności banków i dostawców usług płatniczych z uwzględnieniem nowych wytycznych EBA (EBA/GL/2019/02)", Instytut Szkoleń Prawa Bankowego, czerwiec 2020.

  6. "Wdrożenie Dyrektywy PSD2  i regularnych standardów technicznych", Instytut Szkoleń Prawa Bankowego, Warszawa, luty 2019.

  7. "Prawo autorskie" szkolenie wewnętrzne, Kraków, maj 2016.

5D3_1970 kopia.jpg
  • LinkedIn Ikona społeczna