FINANSE

USŁUGI PŁATNICZE

Zespół FinTaxLegal tworzą doradcy zajmujący się od ponad 10 lat profesjonalnie problematyką usług płatniczych, posiadający doświadczenie w reprezentowaniu klientów w postępowaniach w sprawie uzyskania zezwolenia instytucji płatniczej oraz pieniądza elektronicznego tak przed KNF jak i zagranicznymi regulatorami. Brali czynni udział w polskim oraz unijnym procesie legislacyjnym oraz mają na swoim koncie dziesiątki wdrożeń biznesowych oraz prawno-regulacyjnych najbardziej skomplikowanych produktów i usług finansowych oraz płatniczych. Audytowali oraz redagowali setki stron umów i regulaminów oraz doradzali w transakcjach M&A na rynku regulowanym.

PRAWO

BANKOWE

Prawnicy FinTaxLegal posiadają unikatowe doświadczenie zdobyte w czasie świadczenia obsługi prawnej dla przeważającej części polskiego sektora bankowego. Brali udział w dostosowywaniu działalności banków do dynamicznych zmian w regulacjach prawnych, a także doradzali w zakresie rozwoju usług bankowych oraz optymalizacji procesów wewnętrznych i sprzedażowych. Doświadczenia zdobyte m.in. przy wdrażaniu ustawy o usługach płatniczych oraz projektach Open API pozwalają im oferować najwyższej jakości obsługę z zakresu wdrożenia dyrektywy PSD2 zarówno w warstwie dokumentacji umownej, jak i systemów IT banków. 

FINTECH I

BLOCKCHAIN

Zespół FinTaxLegal aktywnie wspiera rozwój FinTech doradzając podmiotom z branży, obsługując wdrożenia innowacyjnych rozwiązań na rynku usług finansowych oraz uczestnicząc w pracach wyspecjalizowanych gremiów,  w szczególności w koordynowanych przez KNF pracach Zespołu roboczego ds. rozwoju innowacji finansowych (FinTech). FinTaxLegal posiada również bogate doświadczenia w zakresie kształtowania zasad współpracy pomiędzy dostarczycielami innowacji a dużymi graczami rynkowymi, w szczególności sektora bankowego, w sposób uwzględniający specyfikę stron takiej współpracy oraz zapewniający pełny efekt synergii. FinTaxLegal oferuje także swoje usługi eksperckie z zakresu technologii blockchain zakresie wdrożeń, nawiązywania relacji pomiędzy dostawcami rozwiązań i pomiędzy dostawcami rozwiązań a użytkownikami oraz w obszarach podatkowych.

AML

FinTaxLegal przeprowadza wdrożenia prawno-regulacyjne oraz szkolenia z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu. Zespół FinTaxLegal jest odpowiedzialny za opracowanie kompleksowych procedur z zakresu AML dla kilkunastu instytucji obowiązanych. Posiada również doświadczenia świadczeniu pomocy prawnej w ramach kontroli przestrzegania regulacji oraz w reprezentowaniu instytucji obowiązanych w postępowaniach pokontrolnych.

UBEZPIECZENIA

Zapewniamy pełną obsługę prawną dla zakładów ubezpieczeń, zakładów reasekuracji, pośredników ubezpieczeniowych oraz ich klientów. Znajomość zarówno regulacji nowych technologii, jak i prawa ubezpieczeniowego pozwala nam oferować skuteczne doradztwo we wdrażaniu innowacji w ubezpieczeniach. Oferujemy wsparcie compliance, transakcyjne, a także specjalistyczną obsługę procesów z zakresu prawa ubezpieczeń gospodarczych. Naszym klientom pomagamy w szczególności w kształtowaniu produktów ubezpieczeniowych, modeli biznesowych i kanałów dystrybucji, opracowywaniu umów i regulaminów produktów ubezpieczeniowych, opracowywaniu i negocjacji umów pomiędzy podmiotami rynku ubezpieczeniowego. W naszych pracach zapewniamy kompleksowe podejście regulacyjne uwzględniając nie tylko regulacje z zakresu ubezpieczeń gospodarczych, ale całokształt obowiązującej regulacji prawnej, w tym przepisy o ochronie danych osobowych, świadczeniu usług drogą elektroniczną, prawo konsumenckie, a także przepisu o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu.

GRY HAZARDOWE

FinTaxLegal zapewnia również kompleksową obsługę z zakresu silnie regulowanej branży gier hazardowych. Dzięki dbałości o zawsze pełne zrozumienie działalności swoich klientów zespół FinTaxLegal jest wstanie łączyć potrzeby biznesu z pełnym poszanowaniem obowiązujących przepisów. Zestawienie dogłębnej znajomości tematyki gier hazardowych z wieloletnim doświadczeniem w obsłudze e-commerce pozwala specjalistom FinTaxLegal oferować najwyższą jakość doradztwa również w zakresie rozwoju nowych kanałów komunikacji z graczami, w szczególności z wykorzystaniem sieci Internet.