PARTNERZY

DR ZBIGNIEW DŁUGOSZ

PARTNER, RADCA PRAWNY

Radca prawny, ekonomista, doktor nauk prawnych i wykładowca w Kolegium Ekonomii Finansów i Prawa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Jest absolwentem prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz finansów i rachunkowości na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Obronił rozprawę doktorską na Uniwersytecie Jagiellońskim pt. "Ograniczenia swobody umów w kształtowaniu stosunku ubezpieczenia na cudzy rachunek" (rozprawa nagrodzona Wyróżnieniem Rzecznika Finansowego). Absolwent aplikacji radcowskiej przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie oraz International Study Program na Hochschule Pforzheim, gdzie uzyskał certyfikat z zakresu zarządzania międzynarodowego.

Posiada ponad 10 letnie doświadczenie w zakresie doradztwa prawnego, w szczególności na rzecz sektorów bankowego, ubezpieczeniowego i usług płatniczych. Od początku swojej kariery zawodowej wspierał rozwój FinTech doradzając podmiotom z branży, obsługując wdrożenia innowacyjnych rozwiązań na rynku finansowym, a także biorąc udział w procesach legislacyjnych. Uczestnik koordynowanych przez KNF prac Zespołu roboczego ds. rozwoju innowacji finansowych (FinTech) w Polsce oraz prac grupy Polish API. Stały ekspert Digital Banking Academy Związku Banków Polskich. Ceniony prelegent na licznych wydarzeniach branżowych oraz prowadzący seminaria, warsztaty i szkolenia zarówno dla instytucji finansowych, jak i dla organów nadzoru. Z sukcesem reprezentował klientów w postępowaniach zarówno administracyjnoprawnych, jak i sądowych. Specjalizuje się i praktykuje w zakresie prawa rynków finansowych, w tym prawa bankowego, prawa usług płatniczych, prawa ubezpieczeń gospodarczych, a także w zakresie prawa ochrony danych osobowych, prawa konsumenckiego i prawa spółek.

Obsługę prowadzi w języku polskim i angielskim.

5D3_2071 kopia.jpg
  • LinkedIn Ikona społeczna