WSPÓŁPRACOWNICY

BB__0855-Edit-wywołane-3.JPG
  • LinkedIn Ikona społeczna
Anna Utnik-Karaś

ASSOCIATE, RADCA PRAWNY

Jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego (2014) i członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie, gdzie ukończyła aplikację radcowską (2015-2017) i po zdaniu egzaminu radcowskiego uzyskała wpis na listę radców prawnych (2018).

 

Posiada wieloletnie doświadczenie w sporządzaniu oraz negocjowaniu międzynarodowych umów z zagranicznymi podmiotami gospodarczymi na rynku finansowym, w tym dotyczących instrumentów pochodnych oraz papierów wartościowych, zdobyte w jednym z największych na świecie banków inwestycyjnych.

 

Posiada również doświadczenie z zakresu zarówno obsługi podmiotów gospodarczych, jak i ochrony praw konsumentów, zdobyte w kancelariach prawnych, organach administracji rządowej oraz organizacjach pozarządowych.

 

Prowadziła szkolenia z zakresu prawa własności intelektualnej, e-commerce oraz ochrony danych osobowych w ramach KRK Innotech Starter, Kraków Business Starter oraz Wrocław Business Starter. Prowadziła również szereg wewnętrznych szkoleń z zakresu rynku obrotu papierami wartościowymi oraz instrumentami pochodnymi.

 

Specjalizuje się i praktykuje w zakresie prawa usług płatniczych, prawa własności intelektualnej, nowych technologii, prawa spółek handlowych oraz ochrony danych osobowych.

 

Obsługę prowadzi w języku polskim oraz angielskim.